1. Zorg en welzijn

1. Wat willen we bereiken?

Oss is een sociale gemeente waarin iedereen mee kan doen. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de inwoner. De meeste inwoners zijn prima in staat problemen zelf het hoofd te bieden. Inwoners die ondersteuning nodig hebben krijgen die zo licht mogelijk of zo zwaar als nodig, zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Om vragen van (kwetsbare) inwoners dichtbij te signaleren en samen op te lossen zijn teams van professionals in de wijk actief. Inwoners die op gespecialiseerde ondersteuning zijn aangewezen verwijzen we snel en effectief door. Voor de groep mensen die tijdelijk of chronisch (ook zwaardere) ondersteuning nodig hebben is die beschikbaar. De ondersteuning sluit aan op de eigen mogelijkheden en behoeften. Maatwerk is het uitgangspunt.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Jongeren met delict voor de rechter

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

1,86%

2012

-

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

12,4%

2015

-

Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

1,6%

2015

-

Jongeren van 12-23 jaar met jeugdreclassering

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

0,4%

2015

-

Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

540

2015

-