2. Werk, inkomen en onderwijs

1. Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Ons doel is zelfredzaamheid, (economische) zelfstandigheid en talentontwikkeling. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Vrijwilligers

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

42%

2014

50%

Voortijdig schoolverlaters

Bron: OssStat

1,7%

2014

< 2,0%

Bereik VVE doelgroep

Bron: TOV jaarverslag

86%

2015

100%

Bereik doelgroep armoedebeleid

Bron: Minimascan StimulanSZ

70,1%

2015

80%

Afvlakking percentage stijging bijstandsuitkeringen

Bron: WISZ

4,7%

2015

5%

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Absoluut verzuim onderwijs per 1.000 leerlingen (niet ingeschreven op school)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

4

2014

4

Relatief verzuim onderwijs per 1.000 leerlingen (wel ingeschreven, niet aanwezig)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

64

2014

60

Achterstandsleerlingen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

13,09%

2012

-

Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

3,84%

2012

-

Personen > 18 jaar met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

274

2015

274

Werkloze jongeren 16-22 jaar

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

1,55%

2012

1,2%

Personen 15-64 jaar met lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

176,8

2015

-

Netto arbeidsparticipatie (aandeel beroepsbevolking met baan)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

64,9%

2014

68%

Demografische druk (verhouding tussen niet-productieve leeftijdsgroepen < 20 jaar en > 65 jaar en productieve groep 20-64 jaar)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

52,6%

2015

-