3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

1. Wat willen we bereiken?

Mensen vormen met elkaar gemeenschappen, in buurten, wijken en kernen, in verenigingen, in sportclubs, in scholen, in kerken en moskeeën etcetera. Hoe sterker, zelfstandiger en vitaler al deze gemeenschappen kunnen functioneren, hoe beter het is. Dan krijgen we bloeiende gemeenschappen met kunst, cultuur, verenigingsleven en sport. Inwoners nemen hier waar mogelijk zelf initiatieven voor en organiseren dit zelf. Als gemeente stimuleren en ondersteunen we dit. Verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke voorwaarden om ontmoeten, sporten en cultuur mogelijk te maken. Naast de traditionele aandacht voor de jeugd willen we ook meer focus op andere groepen, zoals het sterk toenemend aantal ouderen. Actieve deelname aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt is ook goed voor de leefbaarheid in de wijken en kernen. Samen met inwoners werken we aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezond bewegen en ontmoeten. Met voorzieningen bedoelen we de gebouwen, de sportparken, maar ook de activiteiten van instellingen en verenigingen en de netwerken van mensen hiertussen. We willen hierin zien te bereiken dat inwoners makkelijker verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor de voorzieningen die ze zelf belangrijk vinden. Anders gezegd: we willen de maatschappelijke organisatiekracht faciliteren, benutten en versterken.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Tevredenheid inwoners over voorzieningen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

72%

2014

73%

Gevoel verantwoordelijkheid voor voorzieningen in de buurt

Bron: GGD

62%

2014

63%

Deelname aan verenigingen e.d.

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

63%

2014

63%

Tevredenheid inwoners over cultureel aanbod

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

7

2012

7

Volwassenen die voldoen aan norm gezond bewegen

Bron: GGD

61%

2014

62%

Mensen met ernstig overgewicht

Bron: GGD

34,25%

2014

32%

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Niet-sporters

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

49,1%

2014

-