4. Veiligheid

1. Wat willen we bereiken?

Dit programma richt zich op het zorgen voor zo veilig mogelijke wijken en dorpen in Oss. We kiezen ervoor om hardnekkige problemen integraal aan te pakken en een veiligheidsincident zo goed mogelijk op te lossen op het moment dat het zich voordoet. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.
Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken onze inwoners en organisaties bewust van hun eigen mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Incidentmeldingen jeugdoverlast

Bron: Politie

461

2015

400

Incidentmeldingen verwarde personen

Bron: Politie

198

2015

150

Controles waarbij hennep en/of harddrugs is aangetroffen (13b)

Bron: Gemeente

45

2015

-

  • waarna bestuurlijke waarschuwing

23

2015

-

  • waarna sluiting pand

20

2015

-

Interne BIBOB toetsen

Bron: Gemeente

41

2015

-

  • waarna BIBOB toetsen door landelijk bureau BIBOB

4

2015

-

Rapportcijfer veiligheid

Bron: Veiligheidsmonitor

7,1

2015

7

Aangiftes fietsendiefstal

Bron: Politie

1.157

2015

1.000

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Verwijzingen Halt 12-17 jaar per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

146,9

2014

-

Harde kern jongeren 12-24 jaar per 10.000 inwoners van 12-24 jaar

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

9

2014

-

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

1,7

2014

-

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

5,5

2014

-

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

3,3

2014

-

Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

7,4

2014

-