6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

1. Wat willen we bereiken?

We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten. Een duurzaam Oss voorziet in de behoefte van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een balans tussen nu en de toekomst, en een balans tussen mens (people), natuur (planet) en economie (profit). In dit programma staat de duurzaamheidspijler planet centraal. We hebben nog een lange weg te gaan om van de huidige situatie naar onze ambitie te komen. Voorlichting over onze ambitie aan inwoners, vooral via educatie aan kinderen en het geven van het goede voorbeeld, helpt daarbij.
Binnen ‘planet’ hebben we drie thema's: energie, afval en grondstoffen, en natuur en klimaat (Duurzaamheidscirkel Oss).

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Oordeel inwoners over schone, gezonde, groene en veilige leefomgeving

Bron: GGD Gezondheidsmonitor*

7,8 (gemiddelde stad en buitengebied)

2010

8

Inwoners die positieve bijdrage buitengebied aan gezondheid en welzijn ervaren

Bron: GGD Gezondheidsmonitor*

10.714

2010

70%

Duurzaamheidsindicator

Bron: Telos-meting (1e kwartaal 2016)

N.v.t.

N.v.t.

PM

Energiebesparing eigen gebouwen

Bron: Gemeente

15%

2015

100% in 2025

Energiebesparing bedrijven

Bron: Gemeente

6%

2015

21%

Vermindering restafval

Bron: Gemeente

21%

2015

20%

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Omvang huishoudelijk restafval per inwoner

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

201 kilo

2014

100 kilo in 2020

Hernieuwbare elektriciteit

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

3,7%

2013

5% in 2017

* We voeren de GGD Gezondheidsmonitor, inclusief milieubelevingsonderzoek, in 2016 uit.