7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

1. Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een grote stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. In Oss is het fijn wonen, met veel variatie, kwaliteit en voorzieningen. Dat willen we behouden en versterken. Sociale cohesie is daarbij belangrijk.
Het doel is een aantrekkelijke stad. Dat betekent een krachtig centrum om te winkelen, te recreëren en te wonen, maar ook bedrijvigheid voor werkgelegenheid voor de stad en de regio.
We versterken de woningmarkt volgens de speerpunten uit de woonvisie. Een belangrijk speerpunt is de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Mensen met een specifieke woonbehoefte willen we zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Een ander speerpunt is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Bezoekers centrum (per week)

Bron: Locatus

74.168

2015

Minimaal gelijke tred met landelijke cijfers

Langdurige leegstand kernwinkelgebied

Bron: Locatus

2,8%

2016

0% (2018)

Verkooppunten centrum per 1.000 inwoners

Bron: CBS

4,8

2016

4,7 (2018)

Algemeen oordeel centrum

Bron: Consumentenonderzoek

6,5

2014

6,7% (2016)

Gerealiseerde woningen

Bron: CBS

236

2015

300

Te koop staande woningen

Bron: Huizenzoeker

800 (Oss 01-01)

2016

1.000

1.190 (Oss+)

2016

1.250

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

5,9

2013

6,5