8. Economie en vrije tijd

1. Wat willen we bereiken?

In Oss willen we een toename van de werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven. In de regio Noordoost Noord-Brabant is Oss dé werkstad. We houden het huidige bedrijfsleven in Oss door goed accountmanagement met veel aandacht voor samenwerken en verbinden. We bieden nieuwe vestigers gevarieerde en goed ontsloten vestigingsmogelijkheden en een passende arbeidsmarkt. Ook goede mogelijkheden voor de beleving van vrije tijd dragen bij aan het vestigingsklimaat.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Werkgelegenheid

Bron: Ossstat

39.385

2016

39.865 (2020)

Vestigingsklimaat

Bron: Benchmark Ondernemersklimaat

6,2

2015

6,5

Ranking Logistieke hotspot

Bron: www.logistiek.nl

4

2016

4

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, 0 is alleen wonen, 100 is alleen werken)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

50,8

2014

-

Bruto gemeentelijk product (aantal banen per inwoner x toegevoegde waarde banen, score 0-70)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

24,4

2013

-

Vestigingen bedrijven per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

100,9

2014

-

Banen 15-64 jaar per 1.000 inwoners

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

669,3

2015

-