9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

1. Wat willen we bereiken?

Als bestuur en organisatie stellen we de kracht van de samenleving centraal en willen we daar optimaal gebruik van maken. Dat wil zeggen van (burger)kracht van mensen, van netwerken en van samenwerkingsmogelijkheden. Dat leidt tot een toenemende interactie met en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van de maatschappij wordt verder verstevigd.
Om de kracht van de samenleving te benutten en de rol van de overheid te veranderen gaan we op een andere manier werken en organiseren. Dit vraagt transparantie in het proces van besluitvorming en een organisatie die samenwerkt, co-creatie met anderen aangaat, oplossingsgericht is en zorgt voor een goede dienstverlening.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Klanttevredenheid

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

7,8

2014

Landelijk gemiddelde

Tevredenheid medewerkers

Bron: Gemeente

7,6

2014

7,5

Ziekteverzuim

Bron: Gemeente

5,8%

2015

5,3%

Bezuinigingsopgave

Bron: Gemeente

€ 5,2 miljoen

2015

€ 6,2 miljoen (2017)

Bezoekers website

Bron: Google analytics

205.956

2015

+ 30%

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Formatie per 1.000 inwoners

Bron: Gemeente

6,3 fte

2015

-

Bezetting per 1.000 inwoners

Bron: Gemeente

6,3 fte

2015

-

Overhead

Bron: Vensters voor Bedrijfsvoering

30,9%

2014

-

Apparaatskosten per inwoner

Bron: Vensters voor Bedrijfsvoering

€ 614

2014

-

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur)

Bron: Gemeente

17,3%

2015

-