10. Financiën en belastingen

1. Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle inwoners in Oss. De begroting moet sluitend zijn. De meerjarenbegroting biedt inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven over een langere periode. We moeten zorgvuldig met het gemeentelijk geld omgaan, dus is er aandacht voor ‘treasury’ en moeten de reserves op orde zijn. Dat alles willen we realiseren tegen de achtergrond van een aanvaardbaar niveau aan lasten, zowel voor bewoners als voor ondernemers.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Oordeel accountant over rechtmatigheid en getrouwheid

Bron: Controlerapport accountant bij jaarrekening

Positief
(voorbehoud sociaal domein)

2015

Positief

Lokale lastendruk (lijst goedkoopste gemeenten)

Bron: COELO

101e plaats van 407 gemeenten

2016

Stabiel

Lokale lastendruk: bedrag onder landelijk gemiddelde

Bron: COELO

€ 40

2016

Minimaal € 25

Oordeel Waarderingskamer

Bron: Brief Waarderingskamer

Voldoende

2015

Goed

Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad

Bron: Gemeente

100%

2015

100%

Betaalgedrag gemeente (% tijdig betaald binnen 30 dagen)

Bron: Gemeente

91%

2015

95%

Nieuw toegevoegd: landelijk verplicht

Gemiddelde WOZ-waarde

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

€ 208.000

2015

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

Bron: COELO

€ 684

2016

+ 1,5% inflatie

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

Bron: COELO

€ 684

2016

+ 1,5% inflatie