Kracht van de samenleving

1. Wat willen we bereiken?

We bevorderen een sterke en leefbare samenleving in een nieuwe rolverdeling. Oss, we maken het samen, voor elkaar. We zijn een gemeente die de kracht van mensen en hun netwerken centraal stelt, hun professionaliteit en expertise erkent en waardeert. We zijn een gemeente die deze krachten in de samenleving herkent, zijn gang laat gaan, viert, ondersteunt, mobiliseert, versterkt, verbindt en zo nodig afdwingt.
We zijn een gemeente die maatschappelijk effect en zelforganisatie voorop stelt. We helpen mensen actief waar deze oriëntatie of dit vermogen tekort schiet. Uitval en uitsluiting zijn onderwerpen waar we als gemeente bij betrokken blijven.

Uitgebreide toelichting
Doelstellingen
Beleidskaders

3. Indicatoren

IndicatorLaatste metingJaarStreefwaarde

Waardering wijze waarop gemeente samenwerking met inwoners zoekt

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

6,1

2014

Boven landelijk gemiddelde (6,0)

Waardering inspanning om te laten deelnemen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

6,5

2014

Boven landelijk gemiddelde (6,4)

Ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

35%

2014

Boven landelijk gemiddelde (34%)